Aktualności

Lorem ipsum
01Sierpień
2014

Informacja o przejęciu spółki METALOCK POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HYDROSTER Sp. z. o.o.


Uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1 sierpnia 2014 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło połączenie spółek METALOCK POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku i HYDROSTER Sp. z o.o. w Gdańsku w drodze przejęcia całego majątku spółki METALOCK POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HYDROSTER Sp. z o.o.

Wskutek połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych HYDROSTER Sp. z o.o. w Gdańsku z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki METALOCK POLSKA Sp. z o.o. , natomiast spółka METALOCK POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wobec powyższego HYDROSTER Sp. z o.o. w Gdańsku z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka METALOCK POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółki METALOCK POLSKA Sp. z o.o. w Gdańsku powinny, począwszy od dnia 1 sierpnia 2014 roku, zawierać następujące dane;

 

Nazwa: HYDROSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

Nazwa skrócona : HYDROSTER Sp. z o.o.

Adres: ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk,

KRS: 5832628349

REGON: 191861573

NIP: 583 26 28 349

 Metalock – Polska Sp. z o.o.

Firma Metalock – Polska Sp. z o.o. powstała w 1964 roku jako członek Metalock International Association Ltd.
i jest jedynym autoryzowanym wykonawcą metody łączenia metali na zimno metodą METALOCK w Polsce.

Metalock International Association Ltd. to ogólnoświatowa organizacja o wybitnej reputacji jakości pracy. Metalock Engineering składa się z wielu firm reprezentowanych w ponad 100 krajach na całym świecie.

Metoda METALOCK jest uznana za najlepszą metodę napraw pęknięć, wyłamań
i innych uszkodzeń korpusów żeliwnych, stalowych oraz aluminiowych. Największą przewagą tej metody jest brak naprężeń termicznych przy spawaniu i brak odkształceń. Poza tym w większości przypadków dalsza obróbka mechaniczna nie jest wymagana. Nawet skomplikowane pęknięcia mogą być naprawione w ciągu krótkiej przerwy remontowej.

Oprócz napraw korpusów metodą "Metalock", firma prowadzi w szerokim zakresie regenerację części maszyn metodami spawalniczymi, napawaniem proszkowym, metalizacją oraz naprawy z zastosowaniem komponentów chemoutwardzalnych.

Firma wykonuje kompleksowe naprawy maszyn i urządzeń okrętowych oraz przemysłowych, przezwajanie silników i prądnic elektrycznych wszelkich typów
i mocy, a także wyważanie.

Wykonujemy również okrętowe konstrukcje stalowe.

Centrum warsztatowe z zapleczem inżynierskim jest ulokowane na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie pracuje na stałe 90 wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki doskonałej kadrze pracowniczej firma zdobyła uznanie m.in.: Polskiego Rejestru Statków, Germanisher Lloyd, Lloyds Register of Shipping oraz Russian Martime Register of Shipping.

W 2002 roku, w trosce o środowisko, dostosowaliśmy metody naszej pracy do wymogów Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdzonego Certyfikatem 140001:2004.

Jesteśmy na wezwanie przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.

.


HYDROSTER Sp. z o.o. zmienia nazwę na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o.Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 listopada 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki HYDROSTER Sp. z o.o.

na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej