O Firmie

Informacje ogólne

 

REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o. to nowa nazwa firmy HYDROSTER działającej w strukturach REMONTOWA HOLDING S.A. Firma od blisko 70 lat rozwija swoje doświadczenie w złożonych produktach wymagających precyzji wykonawczej, szczególnie w układach napędów i sterowań hydraulicznych.

Precyzyjna produkcja, eksport na rynki całego świata, światowy serwis 24/7, mobilność ekip i jednoczesność prowadzonych usług, nietypowość wdrożeń wymagają najwyższej jakości wiedzy, doświadczenia pracowników i doskonałego zarządzania.

Podstawowy profil działalności spółki to:

Projektowanie kompletnych napędów i sterowań hydraulicznych dla zastosowań przemysłowych. Dostawy pod klucz zawierających projekt – kompletację – dostawę – uruchomienie – serwis.

Nasze produkty:

  • grodziowe drzwi wodoszczelne
  • cylindry hydrauliczne w wersji standardowej oraz specjalnego zastosowania
  • hydrauliczne zespoły napędowe
  • maszyny sterowe tłokowe i obrotowe
  • pompy śrubowe nisko i średniociśnieniowe


Oferujemy usługi w zakresie:

  • remont urządzeń w oparciu o własny park maszynowy
  • modernizacji istniejących układów hydraulicznych
  • obróbki mechanicznej
  • powłoki Cr, 2xCr, ceramiczne
  • usługi regeneracyjne (m.in. metodą Metalock)


Wysokie kwalifikacje załogi

Duży potencjał produkcyjny, 200 zatrudnionych, wysokie kwalifikacje załogi, własne zaplecze projektowo-techniczne oraz serwis pozwalają na odgrywanie znaczącej roli na rynku krajowym oraz na skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych. O poziomie technicznym wyrobów naszej firmy świadczyć mogą szerokie asortymentowo zastosowanie w przemyśle okrętowym oraz lądowych, jak hutnictwo, maszyny górnicze, instalacje petrochemiczne, zasilania w elektrociepłowniach jak również uzyskanie ponad 120 patentów i świadectw ochronnych na własne konstrukcje.

Gwarantowana jakość

W zależności od wymagań klienta, wyroby nasze mogą być produkowane według przepisów i z odbiorem różnych Instytucji Kontrolnych i Towarzystw Klasyfikacyjnych. Każdy wyrób jest sprawdzony i otrzymuje świadectwo Zakładowej Kontroli Jakości. Od roku 1995 w przedsiębiorstwie obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

 

 

.


HYDROSTER Sp. z o.o. zmienia nazwę na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o.Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 listopada 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki HYDROSTER Sp. z o.o.

na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej