O Firmie

Zarządzanie jakością

 

"Korzyści klienta z dostarczonych przez nas wyrobów i usług są miarą skuteczności prowadzonej w naszej Firmie Polityki Jakości"

Firma ustanowiła, udokumentowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 po raz pierwszy w 1995 roku. Instytucje certyfikujące to Germanischer Lloyd Certification (aktualnie DNV GL Group) oraz Polski Rejestr Statków. Certyfikat ten uzyskaliśmy nie dla siebie lecz dla naszych Klientów - posiadanie certyfikatu i jego coroczne potwierdzanie audytem wymusza bowiem ciągłe doskonalenie systemu i poprawę zarządzania jakością w celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów.

Polityka Jakości naszej firmy gwarantuje spełnienie wymagań i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Cel naszej Polityki Jakości chcemy osiągnąć poprzez:

 • rozwiązywanie problemów naszego Klienta w sposób przez niego oczekiwany,
 • systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • rzetelność i odpowiedzialność każdego pracownika wobec Klienta,
 • doskonalenie naszych wyrobów w oparciu o oczekiwania naszych Klientów,
 • umacnianie pozycji rynkowej naszej firmy jakością wyrobów i usług,
 • priorytetowe traktowanie jakości przez każdego pracownika w każdym działaniu,
 • udział pracowników w doskonaleniu prowadzonych procesów,
 • spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszanie wpływu naszej działalności na stan środowiska,
 • rozwój zawodowy pracowników,
 • znajomość i przestrzeganie celów polityki jakości przez wszystkich pracowników.

Polityka Jakości naszej Firmy jest rozumiana, przestrzegana i analizowana pod względem jej ciągłej przydatności – stanowi mechanizm racjonalnego zarządzania.

.


HYDROSTER Sp. z o.o. zmienia nazwę na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o.Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 listopada 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki HYDROSTER Sp. z o.o.

na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej