Rynek morski

Maszyny sterowe tłokowe

foto

 

Hydroster produkuje maszyny sterowe tłokowe o zakresie momentów nominalnych Mnom = 6,3 ÷ 2500 kNm dla wszystkich typów statków morskich w tym statków pasażerskich, tankowców i chemikaliowców. Są to maszyny 2 lub 4 cylindrowe. Maszyny 2 cylindrowe równoważne są maszynom 4 nurnikowym.

Maszyny te spełniają wymagania Konwencji SOLAS 1974 z wszystkimi późniejszymi poprawkami i mogą być wykonywane według przepisów i z odbiorem następujących Towarzystw Kwalifikacyjnych: ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS, RMPS. Przepisy i odbiór innych Towarzystw Kwalifikacyjnych należy uzgodnić z Hydrosterem. Maszyny sterowe produkowane przez Hydroster mają zdwojony układ hydrauliczny rozdzielany automatycznie w przypadku pojedynczej awarii.
W razie wycieku oleju w skutek awarii rurociągu lub innego elementu hydraulicznego uszkodzona część układu jest automatycznie izolowana, a maszyna sterowa pozostaje sprawna i zapewnia ciągłość sterowania.

Za względu na rodzaj stosowanych pomp i zakresu momentów nominalnych maszyny sterowe dzielą się na:

 • maszyny sterowe z pompami zębatymi stałej wydajności o zakresie momentów nominalnych Mnom = 6,3 ÷ 320 kNm,
 • maszyny sterowe z pompami osiowymi wielotłoczkowymi zmiennej wydajności o zakresie momentów nominalnych Mnom = 500 ÷ 2500 kNm.
 • Moment maksymalny maszyny sterowej Mmax = 1,25 Mnom.

Maszyna sterowa składa się z następujących grup zespołów:

Zespół wykonawczy:

 • sterownica dzielona łączona 4 śrubami lub sterownica z otworem stożkowym do montażu hydraulicznego,
 • 2 lub 4 cylindry hydrauliczne tłokowe dwustronnego działania,
 • elementy łączące sterownicę z cylindrami hydraulicznymi: sworznie, ucha, łączniki,
 • 2 jednakowe zespoły napędowe wyposażone w niezbędne bloki zaworowe, zawory i armaturę hydrauliczną:
 • wolnostojące z pompami zębatymi stałej wydajności dla maszyn sterowych do wielkości MS320,
 • umieszczone na cylindrach maszyny sterowej z pompami osiowymi zmiennej wydajności od wielkości MS500,
 • zbiorniki zapasowe z pompą ręczną,
 • wyposażenie elektryczne napędu i sygnalizacji (rozdzielacze elektryczne) wykonane według przepisów danego Towarzystwa Klasyfikacyjnego.

Maszyny sterowe od wielkości MS200 wyposażone są w powietrzno-olejowe chłodnice wentylatorowe zapobiegające nadmiernemu wzrostowi temperatury oleju szczególnie w strefach tropikalnych. Maszyny sterowe przystosowane są do współpracy z elektrycznymi układami zdalnego sterowania takich firm jak ANSCHUTZ, DECCA, PLATH, SPERRY, WSK-PZL WARSZAWA lub innych do uzgodnienia.

Elementem wykonawczym współpracującym z układem zdalnego sterowania jest:

 • dla maszyn sterowych z pompami zębatymi stałej wydajności do wielkości MS320 - rozdzielacz elektromagnetyczny 4 drogowy / 3 położeniowy "ON -OFF" dla każdej pompy,
 • dla maszyn sterowych z pompami osiowymi wielotłoczkowymi A4... (REXROTH) od wielkości MS500 - rozdzielacz elektromagnetyczny proporcjonalny dla każdej pompy. Rozdzielacze wyposażone są w dźwignie ręczne sterowani lokalnego.

Piotr Górecki
T +48 58 307 12 94
M +48 502 870 534
market@rhs.rh.pl

.


HYDROSTER Sp. z o.o. zmienia nazwę na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o.Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 listopada 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki HYDROSTER Sp. z o.o.

na REMONTOWA HYDRAULIC SYSTEMS Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej