Informacje ogólne

REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o. to nowa nazwa firmy HYDROSTER działającej w strukturach REMONTOWA HOLDING S.A. Firma od ponad 70 lat rozwija swoje doświadczenie w złożonych produktach wymagających precyzji wykonawczej, szczególnie w układach napędów i sterowań hydraulicznych.

Precyzyjna produkcja, eksport na rynki całego świata, światowy serwis 24/7, mobilność ekip i jednoczesność prowadzonych usług, nietypowość wdrożeń wymagają najwyższej jakości wiedzy, doświadczenia pracowników i doskonałego zarządzania.

Podstawowy profil działalności spółki to:

 1. Projektowanie kompletnych napędów i sterowań hydraulicznych dla zastosowań przemysłowych.
 2. Dostawy pod klucz zawierających
  • projekt
  • kompletację
  • dostawę
  • uruchomienie
  • serwis

Nasze produkty:

 • grodziowe drzwi wodoszczelne
 • cylindry hydrauliczne w wersji standardowej oraz specjalnego zastosowania
 • hydrauliczne zespoły napędowe
 • maszyny sterowe tłokowe i obrotowe
 • pompy śrubowe nisko i średniociśnieniowe

Oferujemy usługi w zakresie:

 • remont urządzeń w oparciu o własny park maszynowy
 • modernizacji istniejących układów hydraulicznych
 • obróbki mechanicznej
 • powłoki Cr, 2xCr, ceramiczne
 • usługi regeneracyjne (m.in. metodą "szycia na zimno")

Wysokie kwalifikacje załogi

Duży potencjał produkcyjny, 200 zatrudnionych, wysokie kwalifikacje załogi, własne zaplecze projektowo-techniczne oraz serwis pozwalają na odgrywanie znaczącej roli na rynku krajowym oraz na skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych. O poziomie technicznym wyrobów naszej firmy świadczyć mogą szerokie asortymentowo zastosowanie w przemyśle okrętowym oraz lądowych, jak hutnictwo, maszyny górnicze, instalacje petrochemiczne, zasilania w elektrociepłowniach jak również uzyskanie ponad 120 patentów i świadectw ochronnych na własne konstrukcje.

Gwarantowana jakość

W zależności od wymagań klienta, wyroby nasze mogą być produkowane według przepisów i z odbiorem różnych Instytucji Kontrolnych i Towarzystw Klasyfikacyjnych. Każdy wyrób jest sprawdzony i otrzymuje świadectwo Zakładowej Kontroli Jakości. Od roku 1995 w przedsiębiorstwie obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Historia

zdjecie historia

Historia REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o. to w dużej mierze historia Hydrosteru.

1945

Początki firmy to rok 1945 i produkcja lin okrętowych na potrzeby przemysłu okrętowego. Firma rozwija się w Gdańsku jako zespół kilku niezależnych zakładów z wyraźną specjalizacją na hydraulikę siłową i wdrażanie nowych technologii.

1964

Od 1964 roku firma posiada też Zakład Produkcyjny w Prabutach, w miejscu którego przed wojną znajdowała się Cukrownia (patrz zdjęcie – stan z 1915 r.). Dziś jest tam nowoczesny park maszynowy wraz ze stacjami do prób hydraulicznych.

Jako jedyny zakład w Polsce, firma wdrożyła produkcję maszyn sterowych i grodziowych drzwi wodoszczelnych, przeznaczonych głównie dla przemysłu okrętowego i offshore oraz pomp śrubowych stosowanych w rafineriach, elektrowniach, kombinatach chemicznych i budowlanych. W ofercie produkcyjnej znajdują się również cylindry hydrauliczne specjalnego przeznaczenia tj. z zatrzaskiem oraz cylindry obudów ścianowych stosowanych w kopalniach.

1999

W roku 1999 firma została sprywatyzowana i obecnie działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o specjalności produkcyjno-usługowej. Głównym udziałowcem Spółki jest Remontowa Holding S.A.

2014

Od listopada 2014 REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o. to nowa nazwa firmy, która od ponad 70 lat specjalizuje się w wykonywaniu precyzyjnych maszyn i urządzeń z zastosowaniem napędów i sterowań hydraulicznych.

Zarządzanie jakością

Korzyści klienta z dostarczonych przez nas wyrobów i usług są miarą skuteczności prowadzonej w naszej Firmie Polityki Jakości

Firma ustanowiła, udokumentowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 po raz pierwszy w 1995 roku. Instytucje certyfikujące to Germanischer Lloyd Certification (aktualnie DNV GL Group) oraz Polski Rejestr Statków. Certyfikat ten uzyskaliśmy nie dla siebie lecz dla naszych Klientów - posiadanie certyfikatu i jego coroczne potwierdzanie audytem wymusza bowiem ciągłe doskonalenie systemu i poprawę zarządzania jakością w celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów. Polityka Jakości naszej firmy gwarantuje spełnienie wymagań i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Cel naszej Polityki Jakości chcemy osiągnąć poprzez:

 • rozwiązywanie problemów naszego Klienta w sposób przez niego oczekiwany,
 • systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • rzetelność i odpowiedzialność każdego pracownika wobec Klienta,
 • doskonalenie naszych wyrobów w oparciu o oczekiwania naszych Klientów,
 • umacnianie pozycji rynkowej naszej firmy jakością wyrobów i usług,
 • priorytetowe traktowanie jakości przez każdego pracownika w każdym działaniu,
 • udział pracowników w doskonaleniu prowadzonych procesów,
 • spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszanie wpływu naszej działalności na stan środowiska,
 • rozwój zawodowy pracowników,
 • znajomość i przestrzeganie celów polityki jakości przez wszystkich pracowników.

Polityka Jakości naszej Firmy jest rozumiana, przestrzegana i analizowana pod względem jej ciągłej przydatności – stanowi mechanizm racjonalnego zarządzania.